top of page

Program stażowy

LIDERZY
SŁUŻBY
CYWILNEJ

Przyjmowanie zgłoszeń trwa do 02.06.2024

NA CZYM POLEGA PROGRAM?

Liderzy Służby Cywilnej to program, który umożliwi uczestnikom odbycie stażu letniego w jednym z polskich ministerstw. Każda osoba biorąca udział w programie zostanie przypisana do konkretnego departamentu, którego praca odpowiada jej lub jego zainteresowaniom.

Dodatkowo, wszyscy uczestnicy i uczestniczki programu będą mogli wziąć udział w serii 6 zamkniętych, dedykowanych dla laureatów programu spotkań z wiodącymi przedstawicielami i przedstawicielkami sektora publicznego w Polsce: ministrami, szefami kluczowych instytucji i wiodącymi naukowcami.

Program ma na celu z jednej strony dostarczyć uczestnikom doświadczenie poprzez pracę bezpośrednio w ministerstwie a jednocześnie pozwolić poznać sektor publiczny "od kuchni" dzięki nieformalnym, zamkniętym spotkaniom z grupą wybitnych osób.

Kluczowe informacje techniczne:

  • Wszystkie miejsca stażowe będą oferowane w Warszawie

  • Staże potrwają średnio 2 miesiące, ale ostateczna długość zostanie potwierdzona uczestnikom_czkom przez konkretne ministerstwa​

  • Ministerstwa nie oferują wynagrodzenia za realizowane staże, ale istnieje możliwość ubiegania się o stypendium od Akademii Wiedzy Obywatelskiej na utrzymanie w Warszawie.

REKRUTACJA DO PROGRAMU

Kogo szukamy?

Osób w wieku 19 - 25 lat, które chcą zdobyć doświadczenie aby zacząć budować karierę w sektorze publicznym.

Na czym polega rekrutacja?

Pierwszy etap: formularz rekrutacyjny (do 02.06.2024), który obejmuje:
 

  1. Kwestionariusz osobowy – podstawowe informacje potrzebne do przetwarzania aplikacji oraz dane kontaktowe

  2. ​CV – w tej części prosimy o załączenie Twojego CV.

  3. Pytania aplikacyjne – w tej sekcji poprosimy Cię o udzielenie odpowiedzi na dwa pytania aplikacyjne: 

    1. Dlaczego chcesz wziąć udział w programie i dlaczego Komisja powinna Ciebie wybrać?  (max 300 słów)

    2. Jakie są najważniejsze zadania jakie powinny realizować instytucje państwowe? Do jakiego stopnia wybrani demokratycznie politycy powinni mieć wpływ na realizację tych zadań przez służbę cywilną? (max 400 słów)

Drugi etap: rozmowy rekrutacyjne z kapitułą konkursową (od 03.06.2024 do 09.06.2024)

Dlaczego warto wziąć udział?

Po dwóch miesiącach udziału w programie uczestnicy i uczestniczki zakończą staże mając szerokie doświadczenie praktyczne a jednocześnie pełni inspiracji i idei na temat funkcjonowania państwa.

IMG_9926.JPG

INSPIRACJA

Program Liderzy Służby Cywilnej pełen jest dyskusji z wiodącymi postaciami życia publicznego, naukowcami reprezentującymi najlepsze ośrodki badawcze polityk publicznych na świecie oraz profesjonalistami posiadających ogromną wiedzę na temat wdrażania polityk publicznych.

Głównym celem inspiracyjnej części programu jest ekspozycja na wiodące idee dotyczące pracy dla państwa i etosu służby cywilnej, tak aby na kolejnych etapach budowania swojej kariery uczestnicy i uczestniczki kierowali się ideami propaństwowymi.

UMIEJĘTNOŚĆI

Centralnym elementem programu Liderzy Służby Cywilnej będą dwumiesięczne staże, które pozwolą uczestnikom i uczestniczkom poznać praktyczny wymiar funkcjonowania instytucji publicznych w Polsce.

Dzięki współpracy z Akademią Wiedzy Obywatelskiej, ministerstwa oferujące staże zadbają o to aby uwzględnić w nich element pracy przy konkretnym projekcie oraz mentoring od pracowników instytucji.

20220527_442.jpg
IMG_8459.jpg

SPOŁECZNOŚĆ

Liderzy Służby Cywilnej to przede wszystkim Wy - grupa osób, które wiążą swoją przyszłość z sektorem publicznym i chcą rozwijać się w dziedzinie polityk publicznych oraz rozwiązywania problemów społecznych.

Ważną częścią Akademii jest łączenie młodych osób pochodzących z różnych środowisk, które są zaangażowane w działalność publiczną.

Masz pytania?

bottom of page