top of page

ROLA OPINII PUBLICZNEJ

OPERON

Poziom Podstawowy 

Dział II
Temat 6

NOWA ERA

Poziom Podstawowy 

Dział II
Temat 7

PODSTAWA PROGRAMOWA

Cel II
Punkt 8

Nauczycielka

autorka projektu ciekaweliczby.pl i maratonwyborczy.pl 
Alicja Defratyka

defratyka.jpeg

Alicja Defratyka - Ukończyła Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Jest absolwentką studiów podyplomowych Akademii Psychologii Przywództwa na Politechnice Warszawskiej oraz Praktycznej Psychologii Społecznej na Uniwersytecie SWPS. Ekonomistka, zwolenniczka edukacji ekonomicznej i obywatelskiej od najmłodszych lat, autorka projektu. Autorka projektu ciekaweliczby.pl ,maratonwyborczy.pl. www.alicjadefratyka.pl

Wideo
This video has been deleted.
bottom of page